onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie-wur

 • onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie - wur

  Onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie - WUR

  Longread Onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie. Overal ter wereld zijn grote hoeveelheden onbenutte biomassa, die fors kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en bovendien een begin kunnen maken met een werkelijke biobased economy.

 • biomassa - wur

  Biomassa - WUR

  Onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie-Overal ter wereld zijn grote hoeveelheden onbenutte biomassa, die fors kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en bovendien...

 • publicaties wageningen food & biobased research - wur

  Publicaties Wageningen Food & Biobased Research - WUR

  Onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie 8 mei 2019 -Longread-Overal ter wereld zijn grote hoeveelheden onbenutte biomassa, die fors kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en bovendien een begin kunnen maken met een werkelijke biobased economy.

 • onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie

  Onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie

  Onbenutte biomassa inzetten voor de energietransitie Overal ter wereld zijn grote hoeveelheden onbenutte biomassa, die fors kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en bovendien een begin kunnen maken met een werkelijke biobased economy.

 • biomassa efficiënter inzetten voor chemie en brandstof - wur

  Biomassa efficiënter inzetten voor chemie en brandstof - WUR

  Project Biomassa efficiënter inzetten voor chemie en brandstof. Biomassa kan uit oogpunt van energie-efficiency veel beter worden gebruikt voor de productie van stikstofrijke chemicaliën dan voor het opwekken van elektriciteit of voor het produceren van zogeheten biobrandstoffen.

 • blogreeks definitief klimaatakkoord: inzet op duurzame biomassa

  Blogreeks definitief Klimaatakkoord: inzet op duurzame biomassa

  (Duurzame) biomassa blijft daarmee van onverminderd belang voor de realisering van de klimaat- en energietransitie. Wij lichten toe. Toepassing van duurzame biomassa. Biomassa bestaat uit organische materialen waaronder mest, hout, plantenresten en vleesafval, en is multifunctioneel voor wat betreft de toepassing ervan.

 • reactie op ontwerprapport 2013/3 | biogas-e

  Reactie op ontwerprapport 2013/3 | Biogas-E

  Dit blijkt temeer uit de Prognose studie van VITO (2005), de OVAM biomassa inventarisaties en de eigen Biogas-E sectorale voortgangsverslagen (2012 en 2013) waarbij zelfs een hoger groei-plafond technisch haalbaar blijkt wanneer we de hoeveelheden vooralsnog onbenutte biomassa in rekening brengen. De prognose voor zonne-energie en windenergie

 • groot potentieel bio-energie midden-amerika | transfer lbc

  Groot potentieel bio-energie Midden-Amerika | Transfer LBC

  Wat de drie landen gemeen hebben is dat ze alledrie de komende tien jaar geconfronteerd worden met een forse groei van de elektriciteitsvraag, onvoldoende overheidsmiddelen hebben om de benodigde productieuitbreiding te financieren en beschikken over een groot aantal onbenutte stromen biomassa. Verder geldt voor alledrie dat de import van olie

 • (pdf) biomassa uit natuur en landschap - researchgate

  (PDF) Biomassa uit natuur en landschap - ResearchGate

  De Nederlandse overheid kent forse ambities om biomassa uit natuur en landschap tot waarde te brengen. Het lectoraat richt haar onderzoek op een kosteneffectieve bestemming voor deze ‘groene

 • biomassateelt en waterberging

  Biomassateelt en waterberging

  Naast de bestaande bronnen voor biomassa, zoals bossen en akkers, vormen de uiterwaarden langs rivieren een belangrijke en nog bijna onbenutte bron voor biomassa. In het waterbeleid dat de Nederlandse overheid op dit moment voert wordt veelvuldig ingegaan op het belang om meer ruimte te geven aan water. Het beleid is op dit moment in

 • projecten - inagro.be

  Projecten - inagro.be

  De landbouw is een potentiële producent van grondstoffen voor de BBE, hetzij door nieuwe teelten, andere mogelijkheden van bestaande teelten of door onbenutte nevenstromen binnen de landbouw in te zetten. Voor de transitie naar een BBE is de landbouw, als biomassa producent, onmisbaar. Om de concurrentiepositie van de landbouw te versterken

 • stichting corazon - www.groenebanen.nl - corazon groene banen

  stichting corazon - www.groenebanen.nl - corazon groene banen

  Praktijk project voor lokale overheden om efficiënter gebruik te realiseren van biomassa uit landschapsbeheer. Doel is : Het produceren van brandstof uit regionale houtachtige biomassa stroom voor verwarming van eigen objecten. Beschikbaar maken voor de opwekking van duurzame energie uit onbenutte biomassa.